Preguntes freqüents

No he rebut les entrades al meu mail

El mail de confirmació de compra amb l’arxiu pdf de les teves entrades pot trigar fins a 20 minuts a arribar al teu mail. És normal que no el rebis immediatament. Revisa la teva carpeta d’spam i, si utilitzes Gmail, també les pestanyes de Social, Promocions i Notificacions (Updates).

Si passa més d’una hora i no has rebut el correu, comprova si s’ha realitzat el càrrec de compra en el teu compte bancari. En cas que no aparegui, és molt probable que la compra no s’hagi realitzat correctament.

Si has comprat les teves entrades amb Seetickets, introdueix aquí les dades que vas fer servir durant la compra per veure i tornar a descarregar les entrades.

He escrit malament l'adreça de correu durant la compra

Si has comprat les entrades a Seetickets, accedeix al teu compte fent servir el mail incorrecte i la contrasenya que vas indicar durant el procés de compra. Un cop dintre, abaix a la dreta trobaràs el link “El meu compte”. Allà podràs corregir l’adreça de correu i reenviar-te o descarregar-te les teves entrades.

Què puc fer si no trobo la meva entrada?

Si has comprat les teves entrades amb Seetickets, introdueix aquí les dades que vas fer servir durant la compra per veure i tornar a descarregar les entrades.

Quina és la política de menors?

L’accés dels menors d’edat als concerts celebrats en espais com sales de concerts, pavellons o auditoris requerirà el pagament de l’entrada a preu normal. Els menors de fins a 15 anys inclosos hauran d’anar acompanyats del pare, mare o tutor legal.

L’accés dels menors d’edat a qualsevol dels esdeveniments de CRUÏLLA BARCELONA requerirà mostrar l’entrada en el control d’accés al recinte. En cas que l’acompanyament del menor sigui requisit per accedir als recintes, el pare, la mare o tutor legal hauran de presentar el DNI i llibre de família o document legal equivalent que acrediti la relació de l’acompanyant amb el menor. El menor i l’acompanyant en cas que procedeixi hauran de portar en tot moment el DNI o document d’identificació equivalent per si l’Organització requerís l’acreditació de la seva identitat. Així mateix, els menors fins a 15 anys (inclosos) seran identificats amb una polsera que hauran de portar visible en tot moment.

En cas que l’acompanyant del menor no sigui ni el pare, ni la mare, ni el tutor legal, farà falta que l’acompanyant presenti una autorització signada pel pare, la mare o el tutor legal del menor, juntament amb fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal i el llibre de família o document legal equivalent que acrediti la relació de l’autoritzant amb el menor.

En tot cas el responsable del menor haurà de signar un document d’exoneració de responsabilitat, que es facilitarà a aquest efecte a l’entrada dels recintes i que es pot descarregar directament des d’aquest enllaç. L’acompanyant serà responsable de qualsevol acció o omissió del menor durant l’estada als recintes.

L’Organització lliurarà, en cas que els acompanyants dels menors ho sol·licitin, taps per a les orelles o auriculars per a reduir els efectes del volum del so.

Document exoneració de responsabilitat

Quins són els termes i condicions de l'entrada?

Clica AQUÍ per llegir els termes i condicions detallats de les entrades.