Política de menors – Cruïlla Baix Segre

Si vens al Cruïlla Baix Segre amb menors de fins a 15 anys (inclosos), caldrà que omplis AQUEST FORMULARI abans d’assistir.

La política de menors al Cruïlla Baix Segre és la següent:

  • Els menors de 0 a 2 anys (inclosos) poden accedir de manera gratuïta i hauran d’anar acompanyats del pare, mare o tutor legal.
  • Els menors de 3 a 15 anys (inclosos) hauran de comprar l’entrada normal i anar acompanyats de pare, mare o tutor legal.
  • Els menors a partir de 16 anys hauran de comprar l’entrada normal i podran entrar al recinte sense acompanyament ni cap mena d’autorització.

S’han de presentar una sèrie de documents en funció de qui acompanyi el menor al recinte:

  • En cas que l’acompanyant del menor siguin el pare o la mare o tutor legal hauran de presentar DNI i llibre de família o document legal que acrediti la relació amb el menor.
  • En cas que l’acompanyant no sigui ni el pare, ni la mare, ni el tutor legal, caldrà que presenti una autorització signada pel pare, la mare o el tutor legal, juntament amb fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal i llibre de família.
  • En ambdós casos el responsable del menor haurà d’omplir aquest formulari d’exoneració de responsabilitat.

Als menors de fins a 15 anys (inclosos) se’ls entregarà un braçalet identificatiu on hi haurà apuntat el nom del menor i el telèfon del seu acompanyant. Mentre es trobi al recinte el menor haurà de portar posat el braçalet.

L’organització lliurarà, en cas que els acompanyants dels menors ho sol·licitin, taps per a les orelles o auriculars per tal de reduir els efectes del volum del so. Per aconseguir els auriculars caldrà abonar una fiança de 20€, que es retornarà quan es retornin els auriculars.